Pirmininkas yra atsakingas už visą VU SA TSPMI veiklą.

Pareigos:

  • atstovauja VU TSPMI studentus, oficialiai reiškia jų nuomonę, gina teises ir teisėtus interesus;
  • atstovauja TSPMI studentus VU TSPMI taryboje, Egazaminų apelicinėje, Ginčų nagrinėjimo ir etikos, Atestacinėje komisijose, VU SA taryboje ir Parlamente;
  • vadovauja VU SA TSPMI;
  • prižiūri veikiančių komitetų vadovus, koordinuoja jų veiklą;
  • koordinuoja ir organizuoja Studentų tarybos, Valdybos nutarimų įgyvendinimą;
  • finansiškai atsako už VU SA TSPMI veiklą;
  • vykdo kitas VU SA TSPMI nuostatuose, VU SA įstatuose ir kituose įstatymuose jam priskirtas pareigas.