TSPMI Taryba ir komisijos

TSPMI Taryba – aukščiausia fakultetinė savivaldos institucija.

Mintarė Varanavičiūtė
+370 638 23 754
pirmininkas@tspmi.vusa.lt

Vygantė Mizgerytė
+370 634 56 179
v.mizgeryte@gmail.com

Viktorija Gailiūtė
+37064186922
viktorija.gailiute@gmail.com

Marijuš Antonovič
marijus.antonovic@tspmi.vu.lt

Ginčų nagrinėjimo komisija

Ginčų nagrinėjimo komisija – nagrinėja pareiškimus dėl ginčų, susijusių su mokslo ir studijų veikla, tarp universitete studijuojančiųjų ir kitų bendruomenės narių, dirbančių tame padalinyje, bei apeliacijas dėl egzaminų vertinimo.

Mintarė Varanavičiūtė
+370 638 23 754
pirmininkas@tspmi.vusa.lt

Vygantė Mizgerytė
+370 634 56 179
v.mizgeryte@gmail.com

Barbora Beinoraitė
+370 622 21 433
akadem@tspmi.vusa.lt

Akademinės etikos komisija

Akademinės etikos komisija – nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių, dirbančių ar studijuojančių tame padalinyje, ar padalinio administracijos darbuotojų veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

Mintarė Varanavičiūtė
+370 638 23 754
pirmininkas@tspmi.vusa.lt

Barbora Beinoraitė
+370 622 21 433
akadem@tspmi.vusa.lt

Atestacinė komisija

Atestacinė komisija – atestacinė komisija sprendžia dėstytojų sutarčių pratęsimo su universitetu klausimus. Ji vertina dėstytojų mokslinę veiklą ir pagal tai sprendžia, ar su jais galima pratęsti darbo sutartis.

Mintarė Varanavičiūtė
+370 638 23 754
pirmininkas@tspmi.vusa.lt

Studijų programų komitetai

Studijų programų komitetas – dirba su studijų programomis: jas atnaujina bei patvirtina, taip pat studentams sudaro individualų studijų tvarkaraštį. Kiekviena studijų programa turi savo studijų programų komitetą – be jo žinios negali veikti nė viena studijų programa.

Bakalauro programos atstovas

Politikos mokslai
Vygantė Mizgerytė
+370 634 56 179
v.mizgeryte@gmail.com

Magistro programų atstovai

Viešosios politikos analizė
Rasa Ibelhauptaitė
Rasa.ibelhauptaite@gmail.com
868445939

Europos studijos
Monika Glinskytė
m.glinskyte15@gmail.com

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija
Ignas Stanionis
stanionis.ignas@gmail.com
862698475

Rytų Europos ir Rusijos studijos
Gintarė Pikelienė
g.prosceviciute@gmail.com
865228990

Šiuolaikinės politikos studijos
Arnas Zdanovičius
a.zdanovicius@gmail.com
862998005

Politikos ir medijų studijos
Ieva Liutkutė
liutkute.ieva@gmail.com
867077224