Studijos

Visi Vilniaus universiteto studentai gali dalį studijų praleisti užsienio universitetuose, jei juose studijuojami dalykai dera su Vilniaus universitete studijuojamos programos tikslais ir gali būti į ją integruoti. Universiteto studentai gali dalyvauti Erasmus+, Erasmus Mundus, NORDPLUS, isep mainų programose, pasinaudoti Universiteto siūlomomis dvišalių sutarčių bei stažuočių, vasaros ar žiemos kursų bei kitomis galimybėmis.

Praktika užsienyje

Universiteto studentai turi galimybę atlikti praktiką užsienyje pagal programą Erasmus+ (praktika atliekama užsienyje veikiančiose įmonėse ir organizacijose).

Studentai, vykstantys į tarptautinę praktiką pagal minėtas programas, gauna praktikos mobilumo stipendiją. Tarptautinės praktikos trukmė yra nuo 2 iki 12 mėnesių.