2016-2017 m. m. pavasario semestre įvyko VU TSPMI 5 iš 7 Studijų programų komitetų posėdžiai

2016-2017 m. m. pavasario semestre įvyko VU TSPMI 5 iš 7 Studijų programų komitetų posėdžiai

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės atlikta analizė atskleidė, kad praėjusį semestrą į posėdžius rinkosi 5 iš 7 VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute veikiančių studijų programų komitetų (SPK), atsakingų už studijų kokybės gerinimą:

Politikos mokslai
(bakalauro studijų programa)
 • Patvirtinti nauji pasirenkamieji dalykai.
 • Pristatyta naujai parengta dalyko „Ekonomikos pagrindai“ programa,
  tačiau nuspręsta ją dar tobulinti.
Europos studijos: idėjos, institucijos ir ekonomika
(magistrantūros studijų programa)
 Svarstytas vieno dalyko profilio keitimas į pasirenkamąjį dalyką.
Šiuolaikinės politikos studijos
(magistrantūros studijų programa)
 Posėdžių neįvyko.
Politika ir medijos
(magistrantūros studijų programa)
 • Pritarta studijų programos tobulinimo planui.
 • Aptartas studijų dalykų krūvis bei jų pasiskirstymas.
 • Keistas studijų tinklelis.
 • Numatyta, kad kviestiniai dėstytojai-praktikai kursus turėtų dėstyti kartu su VU TSPMI dėstytojais.
Rytų Europos ir Rusijos studijos
(magistrantūros studijų programa)
 • Aptarti studentų atsiliepimai apie studijų programą.
 • Svarstyti stojimo tvarkos pakeitimai.
 • Aptartos studijų įvado galimybės.
 • Nutarta paieškoti galimybių glaudesniam bendradarbiavimui su Gruzijos universitetais.
 • Nutarta panaikinti formalius anglų kalbos reikalavimus stojimui į studijų programą.
 • Aptartas rekomenduojamų skaitinių sąrašas studentams.
Tarptautiniai santykiai ir diplomatija
(magistrantūros studijų programa)
 Posėdžių neįvyko.
Viešosios politikos analizė
(magistrantūros studijų programa)
 • Aptarti išorinio vertinimo rezultatai.
 • Nutarta kreiptis dėl leidimo studentams lankyti kokybinių metodų
  kursą.
 • Nutarta paruošti pasiūlymus magistrinių kolokviumų reformai.
 • Keista Komiteto sudėtis.

 

Platesnę informaciją apie Studijų programų komitetų (SPK) veiklą 2016-2017 m. m. pavasario semestre galite rasti čia.

Visus vykusių SPK posėdžių analizės duomenis galite rasti čia.