Akademinė sritis yra atsakinga už studijų kokybės gerinimą Institute.

Pareigos:

  • konsultuoja studentus, susidūrusius su neteisingu vertinimu, egzaminų pažeidimais;
  • praneša studentams apie planuojamus ar įvykusius studijų proceso pokyčius;
  • organizuoja studijų kokybės tyrimus, apklausas ir siekia, kad į jų rezultatus būtų atsižvelgta;
  • bendradarbiauja su administracija siūlydama studijų kokybės gerinimo būdus;
  • organizuoja įvairius akademinės informacijos paskaitų ciklus.