Apeliacijas nagrinėja VU TSPMI Ginčų nagrinėjimo komisija, kurią sudaro šeši nariai, iš šių trys skirti Studentų atstovybės (studentų atstovų kontaktus galite rasti čia). Apelianto studijų rezultatas, išnagrinėjus apeliaciją, negali būti sumažintas jokiais atvejais.

Motyvacija

Apeliacija turėtų būti motyvuota. Tai reiškia, kad savo apeliaciniame rašte turėtumėte surašyti visus argumentus, kodėl Jūs nesutinkate su įskaitos arba egzamino įvertinimu arba pagrįsite kitus procedūrinius pažeidimus (aš manau nėra argumentas). Priešingu atveju apeliacija gali būti atmesta.

Priežastys

Apeliacijos gali būti teikiamos dėl galutinio dalyko pasiekimų įvertinimo (išskyrus baigiamųjų egzaminų ir baigiamojo darbo gynimo įvertinimą)  bei procedūrinių (egzamino laikymo, baigiamojo darbo gynimo) pažeidimų.

Terminai

Apeliacijos dėl galutinio vertinimo gali būti pateiktos ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvertinimo paskelbimo dienos.

Apeliacijos dėl procedūros pažeidimų gali būti pateiktos ne vėliau nei kitą darbo dieną po egzamino (įskaitos) laikymo ar baigiamojo darbo gynimo datos.

Apeliacijos įteikiamos Padalinio administracijai (Padalinio tarybos nustatyta tvarka galima ir elektroninė apeliacijos forma).

Komisija

Jeigu savo apeliacija Jūs skundžiate egzamino arba įskaitos įvertinimą, ginčų nagrinėjimo komisija paveda Ekspertų komisijai įvertinti studijuojančiojo egzamino (įskaitos) darbą, kurio galutinis įvertinimas yra ginčijamas apeliacijoje. Ekspertų komisijos išvada turi būti parengta, Ekspertų komisijos narių pasirašyta ir pateikta ginčų nagrinėjimo komisijai per 10 kalendorinių dienų nuo Ekspertų komisijos sudarymo dienos.

Jeigu savo apeliacija Jūs skundžiate procedūrinius pažeidimus, tai nustačiusi esminius egzamino (įskaitos) procedūrinius pažeidimus, apeliacinė komisija anuliuoja Jūsų egzamino (įskaitos) rezultatą (-us). Anuliavus egzamino rezultatus apeliacinė komisija praneša apie savo sprendimą Padalinio vadovą ir įpareigoja jį sudaryti komisiją egzamino ar įskaitos perlaikymui arba baigiamojo darbo gynimui pakartotinai.

Nepamirškite, kad egzaminas (įskaita) turi būti perlaikytas arba baigiamasis darbas turi būti ginamas ne anksčiau kaip po 5 ir ne vėliau kaip po 20 kalendorinių dienų nuo ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo, į nurodytą terminą nėra įskaičiuojamas dėstytojų ir studentų atostogų laikotarpis.