Priėmimo-atestacijos komisija

VU TSPMI Priėmimo-atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu pratęsimo klausimus. Baigiantis dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, Komisija vertina dėstytojo veiklą studijų vykdymo bei mokslinė veiklą ir sprendžia, ar darbo sutartis bus pratęsta.

VU TSPMI Priėmimo-atestacijos komisiją sudaro 9 nariai: Universiteto dėstytojai, socialiniai partneriai ir 1 studentų atstovas.

Studentų atstovas Priėmimo-atestacijos komisijoje

Studentų atstovė VU TSPMI Priėmimo-atestacijos komisijoje 2017-2018 metais:

Mintarė Varanavičiūtė

Tel. +370 638 23 754
pirmininkas@tspmi.vusa.lt