Mokėjimo kvitai

Mokėjimo kvitą galima rasti VU Būstas tinklapyje (pildant mokėjimo sumą įrašyti pagal sutartį), taip pat galima naudotis Vilniaus banko sukurtu šablonu (mokant elektroniniu būdu) arba kvitą galima gauti nuėjus pas administratorių.

Svarbu nepamiršti, kad sumokėti už bendrabutį reikia iki paskutinės einamojo mėnesio dienos (vėluojant skaičiuojami 0,02% delspinigiai per dieną).

Saulėtekio al. bendrabučių atveju, mokėti reikia iki mėnesio 1 dienos. Bendrabutyje gyvenantys studentai antrą mėnesio savaitę gauna mokėjimo kvitus iš bendrabučio administracijos.

Kaip gauti vietą bendrabutyje

Norint gauti vietą bendrabutyje, reikia registruotis internetu. Apie skirtą vietą bendrabutyje bus pranešta nurodytu elektroninio pašto adresu. Gavus žinutę apie skirtą vietą bendrabutyje, per tris dienas reikia susisiekti su administratoriumi ir įmokėti 57,92 EUR užstatą. Tuomet pasirašoma sutartis.

Jeigu laisvų vietų nėra, visi prašantys stoja į eilę, tačiau toliau išvardintiems studentams suteikiamas prioritetas, jei pateikti reikalingi dokumentai:

  • visiškiems našlaičiams (reikia pateikti mirties liudijimų kopijas, teismo nutarimą dėl globos/rūpybos suteikimo, Gyventojų registro tarnybos pažymą ir pan.);
  • esantiems iš šeimų, kurių mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės nustatytų remiamų pajamų dydžio (reikia pateikti socialinės paramos centro pažymą apie gaunamą socialinę pašalpą arba kompensacijas už karštą/šaltą vandenį, kietą kurą ir dujas.);
  • neturintiems vieno iš tėvų (reikia pateikti mirties liudijimo kopiją, skyrybų liudijimo kopiją, pažymą apie šeimos sudėtį (iš Gyventojų registro tarnybos,seniūnijos ar savivaldybės);
  • esantiems iš daugiavaikės šeimos, jei šeimoje yra 3 ar daugiau vaikų, kuriems dar nėra suėję 25 metai ir jie mokosi bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose arba nuolatinėse studijose (pažymą apie šeimos sudėtį iš Gyventojų registro tarnybos, seniūnijos ar savivaldybės);
  • turintiems 55% arba mažesnį darbingumą (neįgalumo pažymėjimo kopiją).

Pažymą apie šeimos sudėtį išduoda rajono seniūnija. Dėl Socialinio paramos centro pažymos reikia kreiptis pagal savo registracijos vietą.
Pastaba! Gyventojų registro tarnybos pažymos yra mokamos.

Kambarių nuomos sutartys yra pratęsiamos gegužės mėnesį!

Visą informaciją apie VU bendrabučius galite rasti adresu bustas.vu.lt. Dėl informacijos apie Saulėtekio al. bendrabučius reikia kreiptis į Vilniaus universiteto Bendrųjų reikalų direkcijos Bendrąjį skyrių.