Ginčų nagrinėjimo komisija

VU TSPMI Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą.

VU TSPMI Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU TSPMI dėstytojai ir 3 studentų atstovai.

Studentų atstovai Ginčų nagrinėjimo komisijoje

Studentų atstovės VU TSPMI Ginčų nagrinėjimo komisijoje 2017-2018 metais:

Mintarė Varanavičiūtė

Tel. +370 638 23 754
pirmininkas@tspmi.vusa.lt

Vygantė Mizgerytė

Tel. +370 634 56 179
v.mizgeryte@gmail.com

Barbora Beinoraitė

Tel. +370 622 21 433
barbora.beinoraite@gmail.com