Modulinė studijų sistema

Modulis – iš vieno/kelių turinio požiūriu susijusių ir integruotų dalykų sudaryta studijų programos dalis, turinti apibrėžtą tikslą ir orientuota į studijų rezultatus.

Modulio trukmė gali būti įvairi:

  • vieni moduliai išdėstomi intensyviai,
  • kitų vykdymas yra ištęstas, bet negali būti ilgesnis kaip vieneri mokslo metai.

Modulinė studijų programa yra orientuota į studentą, kuris siekdamas kvalifikacinio laipsnio turi išsiugdyti jį apibrėžiančių kompetencijų lygį, studijų programos apraše įvardytą kaip numatomus/siekiamus studijų rezultatus. Kiekvienas šių studijų rezultatų pasiekiamas įvykdžius vieną ar kelis modulius.

Modulinė, skirtingai nei šiuo metu VU veikianti dalykinė, studijų sistema suteikia studentams daugiau galimybių rinktis lankstesnes, laisvesnes ir į asmeninius interesus orientuotas studijas. Be to, ši studijų sistema propaguoja vadinamojo dvigubo laipsnio – pagrindines ir gretutines – studijas, kurių metų studentas labiau gilinasi į kurią nors sritį, tačiau kartu plečia savo akiratį ir kitoje sferoje. Taip studentas nuo pirmųjų dienų universitete pats gali prisidėti prie savo įgytinų gebėjimų ir kompetencijų formavimo. Todėl tokios studijos tampa kryptingesnės bei brandesnes ir teikia studentui daugiau profesinės pilnatvės.