Vilniaus universiteto Studentų atstovybė

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute

Ašmenos g. 8, 117 kab., Vilnius (VU TSPMI/ALF biblioteka)
Tel. +370 697 23152
El. paštas: info@tspmi.vusa.lt
www.tspmi.vusa.lt

VU SA TSPMI koordinatoriai

Pirmininkė
Vadovauja VU SA TSPMI, atstovauja VU TSPMI studentus, oficialiai reiškia jų nuomonę, gina teises ir teisėtus interesus, prižiūri veikiančių veiklos sričių koordinatorius, koordinuoja jų veiklą, finansiškai atsako už VU SA TSPMI veiklą.

Mintarė Varanavičiūtė

Pirmininkė

Tel. +370 638 23 754
pirmininkas@tspmi.vusa.lt

Akademinio proceso reikalų koordinatorė
Atsakinga už studijų proceso kokybės gerinimą Institute ir akademinės srities narių veiklos koordinavimą.

Kamilė Bartusevičiūtė

Akademinio proceso reikalų koordinatorė

Tel. +370 653 77 464
akadem@tspmi.vusa.lt

Socialinės srities koordinatorė
Atsakinga už studentų konsultavimą socialiniais klausimais, Instituto aplinkos gerinimą, socialinių akcijų organizavimą bei socialinės srities narių veiklos koordinavimą.

Vygailė Vilčiauskaitė

Socialinės srities koordinatorė

Tel. +370 641 90 232
soc@tspmi.vusa.lt

Atstovų koordinatorius
Atsakingas už VU TSPMI akademinių grupių seniūnų ir studentų atstovų, esančių VU TSPMI struktūrose, veiklos organizavimą bei koordinavimą.

Erikas Jankūnas

Atstovų koordinatorius

Tel. +370 684 14 127
atstovai@tspmi.vusa.lt

Marketingo srities koordinatorė
Atsakinga už įvairių VU SA TSPMI organizuojamų renginių finansavimo ir paramos gavimo bei marketingo srities narių veiklos koordinavimą.

Rūta Petkevičiūtė

Marketingo srities koordinatorė

Tel. +370 675 65 998
marketingas@tspmi.vusa.lt

Organizacinės srities koordinatorė
Atsakinga už renginių, vykstančių Institute, organizavimą bei organizacinės srities narių veiklos koordinavimą.

Gabrielė Zenkevičiūtė

Organizacinės srities koordinatorė

Tel. +370 692 06 469
org@tspmi.vusa.lt

Informacinės srities koordinatorius
Atsakingas už informacijos viešinimą ir organizacijos įvaizdžio kūrimą, informacinės srities narių veiklos koordinavimą.

Lukas Gylys

Informacinės srities koordinatorius

Tel. +370 613 53 530
info@tspmi.vusa.lt

Administratorė ir LSP koordinatorė
Atsakinga už konsultavimą su Lietuvos studento pažymėjimu (LSP) susijusiais klausimais, dokumentų rengimą, VU SA TSPMI narių darbo sąlygų užtikrinimą.

Rugilė Sapiegaitė

Administratorė, LSP ir Žmogiškųjų išteklių koordinatorė

Programos „Sąžiningai“ koordinatorė
Atsakinga už VU SA programos „Sąžiningai“ koordinavimą bei atsiskaitymų stebėjimo proceso organizavimą ir vykdymą.

Urtė Jakubėnaitė

Programos „Sąžiningai“ koordinatorė

Tel. +370 630 57 167
saziningai@tspmi.vusa.lt

Kuratorių koordinatorė
Atsakinga už VU SA pirmakursių kuratorių programos koordinavimą bei įgyvendinimą, koordinuoja kuratorių veiklą.

Emilė Indrašiūtė

Kuratorių koordinatorė

Tel. +370 689 65 530
kuratoriai@tspmi.vusa.lt