Kviečiame į VU SA TSPMI Ataskaitinę-rinkiminę konferenciją

Kviečiame į VU SA TSPMI Ataskaitinę-rinkiminę konferenciją

Balandžio 25 dieną (trečiadienį), 17.00 val., 402 aud. vyks Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute Ataskaitinė–rinkiminė konferencija.

Kviečiame dalyvauti ir teikti dokumentus:

  • VU SA TSPMI pirmininko (-ės) pareigoms užimti (kandidatūrai iškelti reikalingi dokumentai – gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas);
  • VU TSPMI Tarybos nario (-ės) pareigoms užimti (kandidatūrai iškelti reikalingi dokumentai – gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas).

VU SA TSPMI pirmininkas (-ė) ir studentų atstovai (-ės) VU TSPMI Taryboje bus renkami tiesioginiais rinkimais, kurie vyks balandžio 23 d., VU TSPMI foje. Dokumentus kandidatuojant į šias pozicijas reikia siųsti iki balandžio 18 dienos, 23.59 val. el. paštu pirmininkas@tspmi.vusa.lt.

Dokumentai bus skelbiami viešai mūsų internetinėje svetainėje ir Facebook renginyje.

 

Atkreipiame dėmesį, kad išsikelti į visas pozicijas taip pat bus galima ir Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu.

 

Kandidatai į kitus valdymo organus galės išsikelti konferencijos metu, kurioje bus renkami studentų atstovai į šias pozicijas:

  • VU TSPMI Ginčų nagrinėjimo komisiją – 3 studentų atstovai;
  • VU TSPMI Akademinės etikos komisiją – 2 studetų atstovai;
  • VU TSPMI Priėmimo-atestacinę komisiją – 1 studentų atstovas;
  • VU TSPMI Studijų programų komitetus – 7 studentų atstovai;
  • VU SA TSPMI Kolegialų valdymo organą – Valdybą;
  • VU SA Parlamentą – 2 VU SA TSPMI atstovai;
  • VU SA Ataskaitinę–rinkiminę konferenciją – 10 VU SA TSPMI delegatų.

VU SA TSPMI Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos darbotvarkė:

16.50–17.00 – Dalyvių registracija
17.00–17.10 – Sveikinimo žodis
17.10–17.15 – Konferencijos pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai, darbotvarkės tvirtinimas
17.15–17.20 – Naujų VU SA TSPMI nuostatų tvirtinimas
17.20–17.40 – VU SA TSPMI 2017–2018 metų veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas
17.40–17.50 – VU SA Revizijos komisijos išvadų, skirtų VU SA TSPMI veiklai įvertinti, pristatymas
17.50–18.00 – Rinkimų rezultatų pristatymas ir tvirtinimas
18.00–18.10 – Studentų atstovų į VU TSPMI Tarybą rinkimai
18.10–18.25 – Studentų atstovų VU TSPMI Ginčų nagrinėjimo, Akademinės etikos, Priėmimo-atestacinėje komisijose rinkimai
18.25–18.35 Studentų atstovų Studijų programų komitetuose rinkimai
18.35–18.45 – VU SA TSPMI Kolegialaus valdymo organo narių sudėties tvirtinimas ir rinkimai
18.45–18.55 – VU SA TSPMI atstovų VU SA Parlamente rinkimai
18.55–19.05 – VU SA TSPMI delegatų į VU SA Ataskaitinę–rinkiminę konferenciją rinkimai
19.05–19.10 – Kiti klausimai
19.10–19.15 – Konferencijos uždarymas
19.15–19.20 – Svečių pasisakymai

Nuoširdžiai kviečiame aktyviai dalyvauti!