VU SA TSPMI koordinatoriai

Darbo laikas:

I–IV 11.00–15.00

V 11.00–13.15

Ašmenos g. 8 - 117, LT-01135, Vilnius

VU TSPMI ALF biblioteka

Tel.: + 370 67565998

El. paštas: info@tspmi.vusa.lt

Jei atsakymo į laišką negaunate per 3 darbo dienas, persiųskite jį pakartorinai arba rašykite į Atstovybės Facebook puslapį.


Vadovauja VU SA TSPMI, atstovauja VU TSPMI studentus, oficialiai reiškia jų nuomonę, gina teises ir teisėtus interesus, prižiūri veikiančių veiklos sričių koordinatorius, koordinuoja jų veiklą, finansiškai atsako už VU SA TSPMI veiklą.
Pirmininkas
Gustas Navickas
Tel. +370 653 88 077
pirmininkas@tspmi.vusa.lt
Atsakingas už studentų konsultavimą socialiniais klausimais, Instituto aplinkos gerinimą, socialinių akcijų organizavimą bei socialinės srities narių veiklos koordinavimą.
Socialinio proceso reikalų koordinatorius
Vilius Mickūnas
Tel. +370 616 77 881
soc@tspmi.vusa.lt
Atsakinga už įvairių VU SA TSPMI organizuojamų renginių finansavimo ir paramos gavimo bei marketingo srities narių veiklos koordinavimą.
Marketingo srities koordinatorė
Gabija Daunoravičiūtė
Tel. +370 639 39 863
marketingas@tspmi.vusa.lt
Atsakinga už renginių, vykstančių Institute, organizavimą bei organizacinės srities narių veiklos koordinavimą.
Organizacinės srities koordinatorė
Julija Jarutytė
Tel. +370 697 43 277
org@tspmi.vusa.lt
Atsakingas už informacijos viešinimą ir organizacijos įvaizdžio kūrimą, komunikacijos srities narių veiklos koordinavimą.
Komunikacijos srities koordinatorius
Evaldas Bogdanovič
Tel. +370 638 73 993
info@tspmi.vusa.lt
Atsakingas už VU SA TSPMI vidinės aplinkos gerinimą bei puoselėjimą, žmogiškųjų išteklių srities narių veiklos koordinavimą.
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius
Arturas Cesiulis
Tel. +370 653 81 663
hr@tspmi.vusa.lt
Atsakinga už VU SA programos „Sąžiningai“ koordinavimą bei atsiskaitymų stebėjimo proceso organizavimą ir vykdymą. Taip pat atsakinga už studijų proceso kokybės gerinimą Institute ir akademinės srities narių, bei akademinių grupių seniūnų veiklos koordinavimą.
Programos „Sąžiningai“ koordinatorė ir Akademinio proceso reikalų koordinatorė
Austėja Šataitė
Atsakinga už konsultavimą su Lietuvos studento pažymėjimu (LSP) susijusiais klausimais, dokumentų rengimą, VU SA TSPMI narių darbo sąlygų užtikrinimą.
Administratorė ir LSP koordinatorė
Milda Kuzmaitė
Yra atsakinga už studentų atstovų, esančių VU TSPMI struktūrose, koordinavimą, bei tiesioginį jų atskaitingumą instituto studentams.
Atstovų koordinatorė
Vilija Jackevičiūtė
Tel. +370 628 47 641
atstovai@tspmi.vusa.lt