Veiklos sritys

<< Grįžti į pradinį puslapį

VU SA TSPMI nariai turi galimybę veikti 8 skirtingų sričių.

Socialinio-akademinio proceso reikalų sritis:

 • konsultuoja studentus socialiniais (stipendijos, išmokos ir kt.) klausimais;
 • gerina instituto aplinką, stengiantis ją pritaikyti ją studentams su specialiais poreikiais;
 • vykdo įvairias su institutu ir jo aplinka susijusias apklausas ir siekia, kad į jų rezultatus būtų atsižvelgta;
 • siekia kompetentingai informuoti studentus apie planuojamus ar jau įvykusius socialinės srities pokyčius;
 • organizuoja įvairias socialines akcijas;
 • rūpinasi studentų socialiniais poreikiais;
 • konsultuoja studentus, susidūrusius su neteisingu vertinimu, egzaminų pažeidimais;
 • praneša studentams apie planuojamus ar įvykusius studijų proceso pokyčius;
 • organizuoja studijų kokybės tyrimus, apklausas ir siekia, kad į jų rezultatus būtų atsižvelgta;
 • bendradarbiauja su administracija siūlydama studijų kokybės gerinimo būdus;
 • organizuoja įvairius akademinės informacijos paskaitų ciklus;
 • koordinatorius yra atsakingas už tiesioginį VU TSPMI akademinių grupių seniūnų veiklos koordinavimą.

Marketingo sritis:

 • rūpinasi „Politologų dienų“ finansavimo pritraukimu;
 • ieško potencialių VU SA TSPMI rėmėjų, skatina tarpusavio bendradarbiavimą;
 • rūpinasi rėmėjų reklama;
 • stengiasi išlaikyti ilgalaikę partnerystę su senaisiais organizacijos rėmėjais.

Organizacinė sritis:

 • atsakinga už renginių, vykstančių institute, organizavimą, prisideda prie bendrų VU vykstančių renginių organizavimo;
 • suburia renginių organizavimo darbo grupes, koordinuoja jų veiklą;
 • rūpinasi TSPMI studentų poreikių tyrimų renginių atžvilgiu;
 • stengiasi pritaikyti renginių koncepciją visai instituto bendruomenei.

Komunikacijos sritis:

 • atsakinga už informacijos viešinimą ir organizacijos įvaizdžio kūrimą;
 • praneša svarbią socialinę-akademinę informaciją;
 • informuoja apie renginius, mokymus, konferencijas ir kitus svarbius įvykius tiek vykstančius institute, tiek už jo ribų;
 • viešina organizacijos darbus ir pozicijas studentams aktualiais klausimais;
 • rūpinasi VU SA TSPMI informacijos perdavimo kanalais.

Žmogiškųjų išteklių sritis:

 • rūpinasi naujų narių pritraukimu ir senųjų išlaikymu;
 • ieško organizacijos nariams patinkančios ir tinkančios veiklos padalinyje;
 • skatina organizacijoje veikiančių narių kompetencijų kėlimą bei motyvaciją veikti;
 • organizuoja išvažiuojamuosius mokymus, visuotinius susirinkimus, naujų narių priėmimą.

Administratorius ir LSP koordinavimo sritis:

 • rūpinasi konsultavimu Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) klausimais;
 • atsakingas už dokumentų rengimą, VU SA TSPMI darbo sąlygų užtikrinimą, registrų ir kompetencijos tvarkymą.

Studentų atstovų koordinavimo sritis:

 • atsakingas už studentų atstovų, esančių VU TSPMI struktūrose, koordinavimą, bei tiesioginį jų atskaitingumą instituto studentams.

Kuratorių programos koordinavimo sritis:

 • atsakingas už VU SA pirmakursių kuratorių programos koordinavimą, bei įgyvendinimą;
 • koordinuoja kuratorių veiklą.