Studentams

<< Grįžti į pradinį puslapį

Akademinių / socialinių klausimų D.U.K.

Akademinės srities D.U.K.

 1. Kas yra kreditai?
  ECTS kreditai yra bendra studento darbo krūvio skaičiavimo sistema. Tai atitinka nuo 25 iki 30 (vidutiniškai 27) akademinių valandų, kurias studentas praleidžia besimokydamas dalyko tiek savarankiškai, tiek paskaitų metu.
 2. Ką privalau susižinoti per pirmąją paskaitą?
  Per pirmąją dalyko paskaita dėstytojas privalo studentus supažindinti su studijų dalyko aprašų, kuriame turi būti pateikti:
 • Dalyko programa;
 • Darbo per semestrą tvarka;
 • Atsiskaitymo forma ir reikalavimai;

                      Jeigu dėstytojas to nepadaro, studentai turi patys paklausti šios tvarkos, kuri vėliau     nebegali būti keičiama, o jos nesilaikymas gali būti apeliuojamas.

 1. Supratau, kad mano pasirinkta studijų programa manęs netenkina, ką patartumėte daryti?
  Studentas gali pasirinkti kitą studijų programą jeigu yra baigęs studijuojamos programos pirmųjų metų pirmąjį semestrą ir yra atsiskaitęs už kreditus, kurie nuo pagedaujamos programos skiriasi ne daugiau nei 15 kreditų. Neužskaitytus kreditus galima likviduoti per vienerius metus. (Daugiau informacijos Vilniaus Universiteto Studijų nuostatų V skyriuje).
 2. Studijuoju VF vietoje, bet noriu nutraukti studijas, kaip tai padaryti, kad netektų grąžinti pinigų?
  Nuo lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą atleidžiami studentai, kurie nutraukia studijas savo noru per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą; taip pat baigę studijų semestrą laiku ir be akademinių skolų bei ne vėliau kaip iki naujojo semestro pradžios raštu pranešę Universitetui apie studijų nutraukimą; be to, ir kitais atvejais: jei studentas buvo pripažintas neįgaliu, rotacijos metu prarado VF ir neturi akademinių skolų, buvo išvykęs dalinėms studijoms užsienyje ir neturi akademinių skolų, buvo išleistas akademinėms atostogoms dėl ligos, nėštumo ar vaiko gimimo. (Daugiau informacijos https://www.vu.lt/studijos/studentams/studiju-eiga/studiju-sustabdymas-nutraukimas-ir-atnaujinimas)
 3. Kada gaunama skola?
  Neišklaikinus egzamino jį galima perlaikyti per pirmas dvi naujo semestro savaites. Per egzamino perlaikymą neišlaikytas egzaminas yra skola. Norėdami likviduoti skolą, reikia kartoti kursą ir raštiškai kreiptis į VU TSPMI direktorių dėl atitinkamo prašymo. Už dalyko kartojimą mokama nustatyta kaina, kuri apskaičiuojama 1/60 einamųjų metų metinės studijų programos kainos padauginus iš dalyko kreditų skaičiaus.
            Yra taip pat galimybė dalyką išsilaikyti eksternu, kuris sudaro 25 proc. pilno kurso kartojimo sumos. Tam reikėtų pateikti raštišką prašymą VU TSPMI direktoriui dėl leidimo laikyti egzaminus (įskaitas) eksternu. 
 4. Kada prarandama valstybės finansuojama vieta?
  Akademinę skolą turintis studentas rotacijos metu (rugsėjo 30d.) praras VF. Tą dieną VF taip pat praras slenkstinį pasiekimų lygmenį turintys studentai, nebent nebus kam užimti jų vietos. Jeigu kurse yra VnF studentų tada VF praras tie kas turi akademinių skolų ir tie kas neturi jų, bet jų metinis vidurkis yra mažesnis arba lygus 5. Jei kurse nėra VnF studentų tai tada VF praras tik tie kas turi akademinę skolą.
            Akademinė skola gaunama, jei studentas po kurso kartojimo neišlaiko to dalyko egzamino, t. y. nelikviduoja skolos. Kitaip tariant, tris kartus neišlaikytas vieno studijų dalyko (modulio) egzaminas yra akademinė skola.

Socialinės srities D.U.K.

 1. Ar Vilniaus Universitete galiu gauti skatinamąją stipendiją už gerus studijų rezultatus?

Tikrai taip. Po kiekvieno semestro visose VU studijų programose vyksta rotacija, kuri nustato geriausių kurso studentų eilę pagal jų studijų rezultatus. Nuo 10 iki 15 procentų geriausių kiekvieno kurso studentų kiekvienoje studijų programoje gali gauti paprastą (1,5 BSI – 57 eurai) arba padidintą (2,5 BSI – 95 eurai) skatinamąją stipendiją. Paprastoms skatinamosioms stipendijoms yra skiriama 70 proc. studijų fondo lėšų, padidintoms – 30 proc.

 1. Ką daryti, jei mirė vienas mano artimųjų, susilaukiau vaikelio arba patekau į nelaimę?

Šiuo atveju gali gauti vienkartinę socialinę stipendiją, kurios dydis gali būti nuo 76 iki 456 eurų (2-12 BSI). Stipendijai gauti reikia pateikti užpildytą prašymą (jį rasi čia), pažymą apie šeimos sudėtį, pažymą apie tėvų ir tavo paties paskutinių 3 mėnesių pajamas bei kitus stipendijos prašymo kriterijus atitinkančius dokumentus kaip mirties ar gimimo liudijimas.

 1. Šiuo metu mano šeima yra sunkioje finansinėje padėtyje. Ar galėčiau prašyti kokios nors išmokos finansinei padėčiai pagerinti?

Taip. Gali prašyti vienkartinės socialinės stipendijos arba kreiptis į VSF (Valstybinį studijų fondą) dėl socialinės stipendijos, kurios dydis yra 123,5 euro (3,25 BSI). Stipendijai gauti turi parašyti prašymą VSF nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 10 d. (rudens semestre) arba nuo sausio 20 iki vasario 20 (pavasario semestre). Stipendijai gauti daugiau nereikia jokių dokumentų (nebent VSF jų paprašytų), o ji tau bus išmokama iki kiekvieno mėnesio 27 d.

 1. Studijuoju valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, tačiau šiuo metu neturiu pakankamai lėšų iš karto padengti visos semestro studijų kainos. Ar galiu mokėti dalimis?

Gali. Tavo studijų įmoka gali būti padalinta į tris dalis – per pirmąjį naujo semestro mėnesį turi sumokėti 30 procentų įmokos, o likusią sumą turi padengti iki gruodžio 1d. rudens semestre ir gegužės 1d. pavasario semestre.

 1. Turiu pasiekimų kultūrinėje, sportinėje, mokslinėje arba visuomeninėje veikloje. Ar galiu už tai tikėtis gauti stipendiją?

Tikrai taip. Už šiuos pasiekimus gali gauti vienkartinę tikslinę stipendiją, kurios dydis yra nuo 38 iki 576 eurų (1-15 BSI). Norint gauti šią stipendiją, turėtum pateikti užpildytą prašymą (jį rasi čia), veiklos lentelę, pasiekimus įrodančius dokumentus bei rekomendaciją (neprivaloma). Prašymą su dokumentais reikėtų pateikti iki spalio 25 d. rudens semestre arba iki gegužės 25 d. pavasario semestre VU IS sistemoje.