Valdymo organai

<< Grįžti į pradinį puslapį

PIRMININKAS

Pirmininkas yra atsakingas už visą VU SA TSPMI veiklą.

Pareigos:

 • atstovauja VU TSPMI studentus, oficialiai reiškia jų nuomonę, gina teises ir teisėtus interesus;
 • atstovauja VU TSPMI studentus VU TSPMI Taryboje, Akademinės etikos, Ginčų nagrinėjimo ir Priėmimo-atestacijos komisijose, VU SA Taryboje ir Parlamente;
 • vadovauja VU SA TSPMI ir pagal pareigas įeina į VU SA TSPMI Valdybos sudėtį;
 • prižiūri veikiančių komitetų vadovus, koordinuoja jų veiklą;
 • koordinuoja ir organizuoja Studentų tarybos, Valdybos nutarimų įgyvendinimą;
 • atsako už VU SA TSPMI finansinę veiklą;
 • vykdo kitas VU SA TSPMI nuostatuose, VU SA įstatuose ir kituose įstatymuose jam priskirtas pareigas.

VALDYBA

VU SA TSPMI Valdyba – kolegialus VU SA TSPMI valdymo organas. Valdybą šiuo metu sudaro 4 VU SA TSPMI Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu išrinkti nariai bei ex officio VU SA TSPMI Pirmininkas.

Valdybos funkcijos:

 • padeda Pirmininkui organizuoti VU SA TSPMI veiklą;
 • tvirtina bei prižiūri VU SA TSPMI metų veiklos plano įgyvendinimą bei sričių koordinatorių veiklą;
 • tvirtina studentų atstovų Studijų programų komitetuose ir VU SA TSPMI veteranų sąrašą;
 • Pirmininko teikimu tvirtina ir šalina VU SA TSPMI renginių ir projektų vadovus;
 • atlieka kitas valdymo funkcijas, taip pat tai, kas pavesta VU SA Įstatų ar VU SA TSPMI nuostatų.