Organizacinė sritis atsakinga už renginių, vykstančių Institute, organizavimą.

Pareigos:

  • prisideda prie bendrų VU vykstančių renginių organizavimo;
  • suburia renginių organizavimo darbo grupes, koordinuoja jų veiklą;
  • rūpinasi TSPMI studentų poreikių tyrimu renginių atžvilgiu;
  • stengiasi pritaikyti organizuojamų renginių koncepciją visai Instituto bendruomenei.