Pirmininkas

Pirmininkas yra atsakingas už visą VU SA TSPMI veiklą.

Pareigos:

  • atstovauja VU TSPMI studentus, oficialiai reiškia jų nuomonę, gina teises ir teisėtus interesus;
  • atstovauja VU TSPMI studentus VU TSPMI Taryboje, Akademinės etikos, Ginčų nagrinėjimo ir Priėmimo-atestacijos komisijose, VU SA Taryboje ir Parlamente;
  • vadovauja VU SA TSPMI ir pagal pareigas įeina į VU SA TSPMI Valdybos sudėtį;
  • prižiūri veikiančių komitetų vadovus, koordinuoja jų veiklą;
  • koordinuoja ir organizuoja Studentų tarybos, Valdybos nutarimų įgyvendinimą;
  • atsako už VU SA TSPMI finansinę veiklą;
  • vykdo kitas VU SA TSPMI nuostatuose, VU SA įstatuose ir kituose įstatymuose jam priskirtas pareigas.