Per pirmąją paskaitą dėstytojas turi studentus supažindinti su studijų dalyko aprašu, kuriame būtų pateikti:

  • Dalyko programa (temomis, literatūra, jos apimtimi, kaip ją gauti);
  • Darbo per semestrą tvarka (lankomumo svarba, seminarų forma ir vertinimas);
  • Atsiskaitymo reikalavimais (kokia forma vyks egzaminas, ar / kokie bus tarpiniai atsiskaitymai, kokios jų datos).

Jeigu dėstytojas to nepadarė, studentai turi paklausti patys – taip bus lengviau išvengti vėlesnių nesusipratimų. Jei dėstytojas semestro eigoje arba prieš egzaminą pakeitė per pirmą paskaitą išdėstytą tvarką, studentai turi teisę apeliuoti savo egzamino vertinimą.