• Pirmiausia reikia prisijungti www.lsp.lt ir atitinkamai pažymėti, kad LSP prarastas: jei LSP pamestas, spausti „Pranešti apie pamestą LSP“; jei pavogtas – „Pranešti apie pavogtą LSP“.
  • Apsilankyti VU SA padalinyje savo fakultete arba VU SA Centriniame biure ir atnešti užpildytą pranešimą apie prarastą LSP. Pranešimo formą ir jos pildymo pavyzdį galima rasti www.lsp.lt/dokumentai/. Jei LSP pavogtas, be pranešimo dar reikia pristatyti pažymą iš Vyriausiojo policijos komisariato (VPK). Jei LSP pavogtas užsienyje, tinka ir užsienio valstybių policijos pažyma.
  • Baigiant/nutraukiant studijas ir praradus LSP, be užpildyto pranešimo apie praradimą, studentų atstovybei reikia pristatyti 37,65 € baudos sumokėjimo faktą įrodantį banko kvitą.
  • Jei studijos tęsiamos ir bus gaminamas naujas LSP, jokios baudos mokėti nereikia (negalioja tais atvejais, kai baigiamos bakalauro studijos ir studentas turi omenyje, kad norės gamintis LSP ir magistrantūroje!).
  • Kai tik praradimas bus užregistruotas, www.lsp.lt puslapyje bus galima užsisakyti naujo LSP gamybą.