Socialinė sritis yra atsakinga už studentų socialinės gerovės užtikrinimą.

Pareigos:

  • konsultuoja studentus socialiniais (stipendijos, išmokos ir kt.) klausimais;
  • gerina Instituto aplinką, stengiantis pritaikyti ją studentams su specialiais poreikiais;
  • vykdo įvairias su Institutu ir jo aplinka susijusias apklausas ir siekia, kad į jų rezultatus būtų atsižvelgta;
  • siekia kompetentingai informuoti studentus apie planuojamus ar jau įvykusius socialinės srities pokyčius;
  • organizuoja įvairias socialines akcijas;
  • rūpinasi studentų socialiniais poreikiais.