Studijų programos komitetas

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1-2 studentų atstovai.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

I (bakalauro) studijų pakopa

Studentų atstovė I (bakalauro) pakopos studijų programos komitete 2017-2018 mokslo metais:

Politikos mokslai

Vygantė Mizgerytė

Tel. +370 634 56 179
v.mizgeryte@gmail.com

II (magistrantūros) studijų pakopa

Studentų atstovai II (magistrantūros) pakopos studijų programų komitetuose 2017-2018 mokslo metais:

Europos studijos

Aistė Blaževičiūtė

Tel. +370 647 63 485
blazeviciuteaiste@gmail.com

Šiuolaikinės politikos studijos

Dominykas Kaminskas

Tel. +370 643 10 021
domas.kaminskas@gmail.com

Politika ir medijos

Mark Veršilov

Tel. +370 624 11 975
versilov.mark@gmail.com

Rytų Europos ir Rusijos studijos

Gintarė Pikelienė

Tel. +370 652 28 990
g.prosceviciute@gmail.com

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Algirdas Bieliūnas

Tel. +370 685 13 110
al.bieliunas@gmail.com

Viešosios politikos analizė

Erikas Jankūnas

Tel. +370 684 14 127
atstovai@tspmi.vusa.lt