VU SA TSPMI Valdyba

VU SA TSPMI Valdyba – kolegialus VU SA TSPMI valdymo organas. Valdybą šiuo metu sudaro 2 VU SA TSPMI Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu išrinkti nariai bei ex officio VU SA TSPMI Pirmininkas. Valdybos funkcijos:

  • padeda Pirmininkui organizuoti VU SA TSPMI veiklą;
  • tvirtina bei prižiūri VU SA TSPMI metų veiklos plano įgyvendinimą bei sričių koordinatorių veiklą;
  • tvirtina studentų atstovų Studijų programų komitetuose ir VU SA TSPMI veteranų sąrašą;
  • Pirmininko teikimu tvirtina ir šalina VU SA TSPMI renginių ir projektų vadovus;
  • atlieka kitas valdymo funkcijas, taip pat tai, kas pavesta VU SA Įstatų ar VU SA TSPMI nuostatų.

Valdybos nariai

2017-2018 m. m. kadencijos VU SA TSPMI Valdybą sudaro:

Mintarė Varanavičiūtė

Tel. +370 638 23754
pirmininkas@tspmi.vusa.lt

Vygantė Mizgerytė

Tel. +370 634 56179
v.mizgeryte@gmail.com

Dominykas Kaminskas

Tel. +370 643 10 021
domas.kaminskas@gmail.com