VU SA TSPMI Valdyba

VU SA TSPMI Valdyba – kolegialus VU SA TSPMI valdymo organas. Valdybą šiuo metu sudaro 4 VU SA TSPMI Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu išrinkti nariai bei ex officio VU SA TSPMI Pirmininkas. Valdybos funkcijos:

  • padeda Pirmininkui organizuoti VU SA TSPMI veiklą;
  • tvirtina bei prižiūri VU SA TSPMI metų veiklos plano įgyvendinimą bei sričių koordinatorių veiklą;
  • tvirtina studentų atstovų Studijų programų komitetuose ir VU SA TSPMI veteranų sąrašą;
  • Pirmininko teikimu tvirtina ir šalina VU SA TSPMI renginių ir projektų vadovus;
  • atlieka kitas valdymo funkcijas, taip pat tai, kas pavesta VU SA Įstatų ar VU SA TSPMI nuostatų.

Valdybos nariai

2018-2019 m. kadencijos VU SA TSPMI Valdybą sudaro:

Mintarė Varanavičiūtė

Tel. +370 638 23754
mintare.varanaviciute@tspmi.stud.vu.lt


Erikas Jankūnas

Tel. +370 684 14 127
erikas.jankunas@tspmi.stud.vu.lt


Rūta Petkevičiūtė

Tel. +370 675 65 998‬
pirmininkas@tspmi.vusa.lt


Vygailė Vilčiauskaitė

Tel. +370 641 90232
vygaile.vilciauskaite@tspmi.stud.vu.lt

Ugnė Kasperavičiūtė

ugne.kasperaviciute@tspmi.stud.vu.lt