Tikslinės stipendijos skiriamos už pasiekimus kultūros, sporto, mokslo ar visuomeninėje veikloje bei VU vardo garsinimą. 

Norint pretenduoti į vienkartinę tikslinę stipendiją reikia į Studentų atstovybę iki spalio 25 rudens semestre ir iki kovo 25 pavasario semestre atnešti užpildytą prašymą, veiklą įrodančius dokumentus (diplomų kopijas ir kt.) bei rekomendaciją (Jei prašoma už sporto pasiekimus, rekomendacija turi būti pasirašyta VU Sveikatos ir sporto centro direktorės, jei už kultūros – VU Kultūros centro direktorės, jei mokslo – akademinio kamieninio padalinio vadovo, jei visuomeninėje – akademinio kamieninio padalinio arba organizacijos vadovo). Taip pat prašantieji stipendijos už visuomeninę veiklą, TURI pateikti ir užpildytą visuomeninės veiklos aprašą, kurio šabloną galima rasti vusa.lt tinklalapyje (prie tikslinių stipendijų).

Prašymus priima ne tik VU SA, bet ir Studijų direkcija. Prašymai gali būti teikiami el. forma studentų informacinėje sistemoje.

Vienkartinę tikslinę stipendiją galima gauti vieną kartą per semestrą.

Šios stipendijos gavimas neatima galimybės gauti kitas Universiteto ar valstybės stipendijas.

Tikslinės stipendijos dydis – 1-15 BSI ( 131,21 – 1968,10 LT / 38 – 570 EUR).