VU SA Taryba

VU SA Taryba – kolegialus VU SA valdymo organas, kurį sudaro VU SA P vadovai ir VU SA Prezidentas. Taryba savo kompetencijos ribose svarsto bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir judėjimais klausimus, Prezidento teikimu tvirtina Viceprezidentus ir jų veiklos sritis, Prezidento teikimu, tvirtina darbuotojų etatų sąrašą, premijas, pašalpas, įstatymų numatyta tvarka duoda sutikimą Prezidentui steigti juridinius asmenis VU SA tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, inicijuoja jų išorinį veiklos ir finansinį auditą ir kt.

VU SA TSPMI atstovas Taryboje

VU SA TSPMI atstovė VU SA Taryboje 2018-2019 metais:

Rūta Petkevičiūtė

Tel. ‭+370 675 65 998‬
pirmininkas@tspmi,vusa.lt