VU TSPMI Taryba

VU TSPMI Taryba – aukščiausias Instituto valdymo organas, fakultetinė savivaldos institucija.

Taryba užtikrina kultūros, mokslo, tyrimų ir dėstymo laisvę Institute, Instituto bendrųjų akademinių reikalų ir kitų su Instituto ir viso Universiteto akademine veikla susijusių klausimų kolegialų aptarimą ir jiems įgyvendinti reikalingų teisės aktų priėmimą ir prižiūri, kad dekano veikla atitiktų Universiteto misiją, Instituto veiklos tikslus, uždavinius ir principus, bendruosius akademinius interesus.

Studentų atstovai VU TSPMI Taryboje

Studentų atstovai VU TSPMI Taryboje 2017-2018 mokslo metais:

Mintarė Varanavičiūtė

Tel. +370 638 23754
pirmininkas@tspmi.vusa.lt

Vygantė Mizgerytė

Tel. +370 634 56179
v.mizgeryte@gmail.com

Viktorija Gailiūtė

Tel. +370 641 86922
viktorija.gailiute@gmail.com

Gintas Karalius

gintaszk@yahoo.com