VU TSPMI Taryba

VU TSPMI Taryba priima sprendimus dėl Instituto mokslinių tyrimų ir studijų organizavimo bei koordinavimo, Instituto mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.

VU TSPMI Tarybą sudaro 19 narių: 15 VU TSPMI dėstytojų ir 4 studentų atstovai.

Studentų atstovai VU TSPMI Taryboje

Studentų atstovai VU TSPMI Taryboje 2018-2019 metais:

Rūta Petkevičiūtė

Tel. ‭+370 675 65 998‬
ruta.petkeviciute@tspmi.stud.vu.lt

Erikas Jankūnas

Tel. +370 684 14 127
erikas.jankunas@tspmi.stud.vu.lt

Mintarė Varanavičiūtė

Tel. ‭+370 638 23 754
mintare.varanaviciute@tspmi.stud.vu.lt

Gintas Karalius

gintaszk@yahoo.com